*

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

*

DENNÝ PORIADOK

*

*

OZNAMY

*

DOKUMENTY

*

KONTAKT

Lesnícke dni v Revúcej

27.04 2016 sa 5 detí z triedy .,,3“ s p.uč.M.Smerekovou zúčastnilo na ,,Lesníckom dni“v Revúcej, ktorý ,ktorý organizovali pracovníci Mestských lesov z Revúcej v rámci apríla – mesiaca lesov. Ujovia a tety si pre deti pripravili zaujímavé súťaže, prezentácie o prírode, zvieratkách. Deti si mohli zhotoviť výrobky z prírodnín. Do súťaží sa zapojili školy a škôlky z okolia Revúcej. Naše deti z MŠ sa umiestnili na 2. mieste v kategórii detí predškolského veku a boli odmenené darčekom.                                                                                                              Deti boli šťastné a po návrate do škôlky ,všetky zážitky porozprávali svojim kamarátom.    

                                                      M.Smereková , uč.MŠ

Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.