*

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

*

DENNÝ PORIADOK

*

*

OZNAMY

*

DOKUMENTY

*

KONTAKT

Materská škola ponúka

Materská škola poskytuje nadštandardné aktivity, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu- "MATERSKÁ ŠKOLA PLNÁ POHODY A ZÁBAVY".

 

 „ŠIKOVNÍČEK“

Je zameraný na výtvarné a pracovné činnosti detí, ich rozvíjanie,poznávanie rôzneho výtvarného a  pracovného  materiálu a netradičných techník.Podporuje rozvoj grafomotorických zručností. Prezentuje  výtvory detí v rôznych súťažiach.

„Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“

medium_320.JPGmedium_340.JPGmedium_341_0.JPGmedium_043.JPG medium_049.JPG

Detský literárno-dramatický rúžok,kultivuje estetický prejav detí,utvára pozitívny vzťah k literárnemu a dramatickému umeniu,posilňuje základy správneho dýchania pri reči a artikuláciu, poskytuje zážitok z dramatického diela.

      

SPEVÁCKY SÚBOR „JELŠAVANČEK“

Podporuje záujem detí o spevácke činnosti,sprostredkuje deťom ľudové piesne z oblasti regiónu-Gemer a iné.


„MALÉ MAŽORETKY“

   medium_443_1.JPG medium_456.JPG

medium_180_0.JPG

 

Detská tanečná skupina v ktorej sa posilňuje záujem detí o hudobné činnosti,rozvíjajú sa schopnosti vyjadriť hudbu pohybom,utvárajú sa základy pohybovej kultúry.

 

Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.