*

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

*

DENNÝ PORIADOK

*

*

OZNAMY

*

DOKUMENTY

*

KONTAKT

Rozlúčka s MŠ

H U R Á , P R Á Z D N I N Y !!!


Počuť to po celej Jelšave z úst školákov, ale aj predškolákov, Hurá, prázdniny! Prišla tá dlho očakávaná chvíľa pre všetky deti miestnej materskej školy, ale najviac pre deti, ktoré od septembra nastúpia do 1. triedy.                                                                                                 Koniec školského roka sme oslávili v kruhu rodičov na dvore materskej školy. Deti sa slávnostne vyobliekali, nastúpili a vypočuli si najprv príhovor. Celý program zahájila zástupkyňa ZŠ s MŠ pani D. Marcinová. Privítala rodičov, hostí a všetky deti. Privítala aj učiteľky, ktoré pripravovali predškolákov počas celého školského roka. Poďakovala za spoluprácu rodičov s materskou školou a nakoniec pozvala prítomných pozrieť krátky kultúrny program detí, lúčiacich sa s materskou školou.Deti predniesli rozlúčkové básne a piesne. Každé dieťa dostalo na spomienku rozprávkovú knihu s venovaním od materskej školy. Malí predškoláci dostali aj osvedčenie o úspešnom ukončení predprimárneho vzdelávania a nakoniec sa každé dieťa vlastnoručne podpísalo do školskej kroniky. Na záver programu sa pani zástupkyňa poďakovala pani riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. V. Bardoňovej za spoluprácu a starostlivosť o materskú školu a všetkých jej zamestnancov. Pani riaditeľka popriala pekné prázdniny tak deťom,ako aj celému učiteľskému kolektívu. Poďakovala sa rodičom za spoluprácu s MŠ a spomenula, že s radosťou víta deti a ich rodičov od septembra v Základnej škole.                                                                                                                         Celé slávnostné popoludnie sa skončilo spoločným posedením rodičov a detí v 3. triede, kde si rodičia mohli pozrieť prezentáciu fotiek z celého školského roka. Boli tu zdokumentované všetky akcie, na ktorých sa deti zúčastnili. Kým si rodičia pozerali prezentáciu, deti sa osviežili dobrým džúsom a zákuskom.


                                                  M.Gregorová uč.MŠ

Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.