*

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

*

DENNÝ PORIADOK

*

*

OZNAMY

*

DOKUMENTY

*

KONTAKT

Trieda baví triedu

Bol druhý júnový deň, vonku vládlo pochmúrne počasie. Deti z triedy „ trojka“ pozvali ostatné triedy na návštevu do svojej triedy, čakalo ich tu prekvapenie . Deti deťom zahrali divadielko „ Tri prasiatka „.Deťom žiarili očká od údivu, bolo to pre nich veľkým citovým zážitkom. Pani učiteľky zhotovili rekvizity : domček zo slamy, domček z dreva a domček z tehál.Deti mali na hlavách čiapky prasiatok,vlka, jedno dieťa bolo rozprávačom, niektoré pradstavovali stromy, kvety. Bolo to naozaj divadielko na vysokej úrovni doplnenené spevom a tancom.Keďže času bolo ešte dosť, predviedli sa i tančekom so stuhami a tiež mažoretkami. Bol to nádherne doplnený deň pre ostatné deti, verím, že si deti odniesli citové zážitky, ktoré spestrili tento pochmúrny deň. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám Janke Galovej a Monike Smerekovej, ktoré sú veľmi nadané učiteľky, žijú pre svoju prácu a pre deti, o čom svedčí aj ich práca. Ešte raz veľká vďaka za všetky detičky a kolektív učiteliek .

                                                                                Irena Klimonová, uč.MŠ.

Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.